فرش دستبافت طرح خطیبی جفت ۶متری کرک اعلا

۹۰۰۰۰۰۰۰


جزئیات بیشتر درباره ی محصول

فرش دستبافت ۳متری، طرح نامی، چله و گل ابریشم

برای اطلاع از قیمت لطفاً با شماره ی 09109999141 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر درباره ی محصول

فرش دستباف جفت و تک ۶متری طرح علیا چله و گل ابریشم

برای اطلاع از قیمت لطفاً با شماره ی 09109999141 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر درباره ی محصول

تک، طرح صفریان، چله و دو کف وگل ابریشم

برای اطلاع از قیمت لطفاً با شماره ی 09109999141 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر درباره ی محصول

فرش جفت 6 متری و 9 متری دستباف چله و گل ابریشم

برای اطلاع از قیمت لطفاً با شماره ی 09109999141 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر درباره ی محصول

فرش دستباف 1

برای اطلاع از قیمت لطفاً با شماره ی 09109999141 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر درباره ی محصول